תקנון מנויים

להלן תנאי נוספים של המנוי בסטודיו תכלת :


1. מנוי  "חד שבועי"  או "דו שבועי" 

ניתן לבטל לסטודיו בכל עת- ללא התראה מראש, בכתב, לדוא"ל info@tyoga.co.il  .

תשלום המנוי מתבצע מראש, לתקופה של 3/6 חודשים קלנדריים (מתחילת החודש ועד סופו)

לא יבוצעו החזרות כספים כלשהם במעמד הביטול.

2. תנאים נוספים

סטודיו תכלת שומר לעצמו את הזכות לשנות מעת לעת את מערך השיעורים בהתאם לנסיבות, להוסיף/להוריד שיעורים בהתאם לשיקול דעתו.


3. האותיות הקטנות

** ניתן לנייד את השיעורים בתוך החודש (לדוגמא: לא באתי לתרגל השבוע - אוכל להשלים בשבוע אחר במהלך אותו חודש)

** הקפאת המנוי -  עד 14 יום במהלך השנה מסיבות אישיות בכתב ומראש (לא ניתן להקפיא בדיעבד מסיבות טכניות)
   הקפאה מסיבות רפואיות - ללא הגבלת זמן בצירוף מכתב מהרופא

** ניתן לעבור בין מסלולי מנוי בסיום כל חודש בהודעה מראש, ובכתב לדואר אלקטרוני info@tyoga.co.il